Materialen

Duurzaam: Meer Dan Alleen Milieuvriendelijk!

 

De talrijke verhitte discussies over de vraag welke producten al dan niet duurzaam zouden zijn, wijzen er op dat duurzaamheid een heel complex gegeven is. Duurzaamheid heeft eerst en vooral te maken met de effecten op het milieu en dan hebben we het niet enkel over natuurlijke en hernieuwbare bronnen, maar ook over de effecten op het energieverbruik bij de productie, het transport, de verwerking, de gevolgen voor het energieverbruik in de woning, het al dan niet vrijkomen van schadelijke stoffen en meer.

 

Duurzaamheid mag echter niet volledig gelijkgesteld worden met milieuvriendelijkheid. Het omvat meer dan dat. We moeten bijvoorbeeld ook oog hebben voor de economische en sociale consequenties. Een product dat ecologisch prima scoort maar anderzijds het vijfvoudige kost van een ander materiaal zonder dat dit resulteert in een forse terugverdienfactor, is ten dode opgeschreven. Andere aspecten die we in het oog moeten houden, zijn de veiligheid van de bouwvakkers en de bewoners en de toegankelijkheid. De zogenaamde milieuvriendelijkheid van een materiaal mag niet ten koste van deze elementen gaan.

 

 

 

Hoed je voor foute conclusies

Het bovenstaande toont aan dat we ons moeten hoeden voor foute conclusies door ons op één detail te focussen. Eén simpel voorbeeld: enkel glas vergt minder grondstoffen en minder energie bij de productie, bij het transport en bij de verwerking. Wil dat dan zeggen dat het duurzamer is dan dubbel glas? Uiteraard niet. Als je het in zijn totaliteit bekijkt, is dubbel glas een must, maar als je je enkel zou focussen op de impact op het milieu bij de productie zou je hieruit foute conclusies kunnen trekken. Dat gebeurt jammer genoeg maar al te vaak en daarom kleven er aan zoveel producten vaak onterechte vooroordelen, zowel in positieve als in negatieve zin.

 

Een mooi voorbeeld van een vooroordeel is het oordeel over hout. Men gaat ervan uit dat hout duurzaam is omdat het een puur natuurlijk product is. Hiermee is voor velen de kous af, maar nader onderzoek levert een genuanceerder beeld op. Hout is immers ook een eindig product en schrijnende toestanden in het tropisch regenwoud hebben aangetoond tot welke resultaten onverantwoord bosbeheer kan leiden. De houtsector werkte dan ook volop mee aan het ontstaan van het FSC-label dat een garantie vormt voor een verantwoord bosbeheer. De Aanbouw Expert maakt in haar bouwprojecten dan ook uitsluitend gebruik van FSC gecertificeerd hout.

 

Een ander voorbeeld is de pvc. Pvc werd jaren gecatalogeerd als het prototype van niet-duurzaam materiaal, vooral omdat er tijdens de verbranding gevaarlijke dioxines vrijkomen. Pvc kent echter ook enkele niet onbelangrijke voordelen: het is perfect recyclebaar, het is brandveilig, heel licht van gewicht (positief voor het transport) en wordt onder lage temperaturen geproduceerd. De pvc-sector is een vrijwillige verbintenis aangegaan met de Europese Commissie. De sector benadrukt dan ook om pvc te recycleren, het gebruik van bepaalde additieven stop te zetten en milieunormen te hanteren bij de productie, die strenger zijn dan de algemeen geldende. Belangrijker dan de discussie (of het vooroordeel) dat het ene product duurzamer is dan het andere, is het gegeven dat beide sectoren inspanningen geleverd hebben om hun product duurzamer te maken.

 

ZeroLogic & de Aanbouw Expert hebben de expertise en kennis om u te adviseren over de meest geschikte materialen voor uw verbouwing. Sowieso gebruiken wij bij onze projecten een duurzame basis aan materialen om mee te bouwen. Per project wegen wij af wat de meest geschikte bouwmethode is en wat de meest duurzame materialen zijn voor uw specifieke project. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over duurzaamheid en materialen.

Call Now Button