Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.deaanbouwexpert.nl. Maakt u gebruik van onze website, dan gaat u akkoord met deze disclaimer.

 

Informatie
Bij De Aanbouw Expert besteden wij veel aandacht en zorg aan de informatie die we op de website plaatsen. Wij kunnen alleen niet garanderen dat de informatie op www.deaanbouwexpert.nl altijd juist, altijd volledig of altijd actueel is. Het gebruik van de site www.deaanbouwexpert.nl en de informatie die wij hierop aanbieden is daarom voor eigen rekening en risico.

 

De aangeboden en gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid als aanvulling op ons persoonlijk advies en kan dit persoonlijke advies niet vervangen. Ook kan de informatie vertrouwelijke gegevens bevatten waarop het zwijgrecht van toepassing is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie of gezonden informatie van of op onze website.

 

Verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie dan aan de beoogde persoon of eenheid is verboden. Meningen, conclusies en andere informatie die niet gerelateerd zijn aan de activiteiten van De Aanbouw Expert dienen te worden beschouwd als niet verzonden of verstrekt. De Aanbouw Expert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt of voortvloeiend door gebruik van informatie van haar site www.deaanbouwexpert.nl en/of de daarop aangeboden informatie.

 

Intellectueel Eigendom
Op alle informatie (tekst, beeld en programmatuur) van de site De Aanbouw Expert rust auteursrecht. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website en de op de aangeboden informatie berusten bij De Aanbouw Expert en ZeroLogic. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren zonder dat door De Aanbouw Expert hiervoor vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven. Bij vaststelling van een inbreuk hiervan zal een gerechtelijke procedure opgestart worden.

 

Wijzigingen Voorbehouden
De Aanbouw Expert heeft het recht om de informatie die op haar site www.deaanbouwexpert.nl aangeboden wordt te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder hiervan een vooraankondiging te doen. Toepasselijk recht op de site De Aanbouw Expert is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze site van De Aanbouw Expert of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Eigendom
De Aanbouw Expert
2e Braamstraat 1
2563HJ ’s Gravenhage
TELEFOON: 070 7370335
E-MAIL: info@deaanbouwexpert.nl

Kamer van Koophandel: 27342027

Call Now Button