< Blog overzicht

De fundering voor je Aanbouw

Waar bestaat een fundering uit?
Een aanbouw moet stevig en stabiel zijn. Hierin is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de fundering. Dit wordt in sommige gevallen weleens onderschat. Dit kan flinke gevolgen hebben. Om die reden is het dus ook goed om te weten hoe een fundering op een professionele manier aangelegd wordt. Het is daarbij vooral ook goed om te weten dat dit van toepassing is op allerlei soorten aanbouws. Er zijn verschillende stappen die doorlopen moeten worden. Wanneer al deze stappen op de juiste wijze worden gezet, dan kan worden gesproken van een stevige ondergrond voor de aanbouw.

 

Eerst heipalen heien
Om te zorgen dat de fundering goed en stabiel staat, is het altijd belangrijk om het nodige heiwerk als eerste te doen. De palen worden op specifieke plekken in de grond aangebracht voor optimaal resultaat. In sommige gevallen kan het zo zijn dat het heien niet nodig is of niet mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het funderingsblok aan de bestaande fundering wordt verankerd. Dit is alleen mogelijk als het gaat om een zeer kleine oppervlakte. Ook wanneer bouwzand de directe ondergrond van de aanbouw is wordt geen heiwerk gedaan. Je kan bij de gemeente een funderingsrapport opvragen om te bepalen of er wel of niet geheid dient te worden. De Aanbouw Expert kan hier in de meeste gevallen ook in adviseren.

 

De stalen heipalen worden geslagen als eerste deel van de fundering. Wij gebruiken heipalen met een diameter van 30cm.

 

Het graven
Het aanbrengen van een fundering begint met het graven. De fundering moet immers net onder de oppervlakte beginnen, vaak net iets meer dan een halve meter. Het aanhouden van een diepte van 60 centimeter vanaf de dekvloer is vaak aan te raden. Let wel direct goed op de grond, afhankelijk van de stevigheid hiervan kan ook bepaald worden of de fundering extra stevig moet zijn of dat een gebruikelijke fundering voldoende is. Het graven moet worden gedaan in sleuven. Dit vormt de basis van de ondergrond die gestort gaat worden. Hierop kan vervolgens dan wanneer alles klaar is de aanbouw worden opgebouwd.

 

Een bekisting maken
Wanneer voldoende graafwerkzaamheden zijn gedaan, moet de bekisting worden gemaakt. Dit zijn houtenplaten, meestal ondersteund met stevige tuinpalen. Deze bekisting vormen het geraamte waarin op een later moment beton gestort gaat worden. De bekisting moet wel eerst gevuld worden met wapeningstaal. Daarmee kan worden gezorgd dat het beton dat gestort wordt goed op de juiste plaats gehouden kan worden. Dat is een belangrijke voorwaarde om een goede fundering te maken. Het is zelfs zo dat de wapening ervoor zorgt dat de fundering nog verder versterkt wordt. Daarom is dit een belangrijke stap in het aanleggen van een fundering.

Bekisting van hout met een broodjes vloer fundering van hardschuim en gewapend staal om de fundering extra te verstevigen.

 

Zonder bekisting
In enkele gevallen kan ook worden gekozen voor het aanleggen van een fundering zonder gebruik te maken van een bekisting. Dit is het geval wanneer voor een specifieke betonsoort wordt gekozen. Het betreft dan stampbeton. Wat echter in alle gevallen geen verschil maakt, is het feit dat het staal van zeer groot belang is om te zorgen dat de basis waarop de aanbouw gebouwd gaat worden sterk genoeg is om de bebouwing stevig te houden. Let hierop, want het is ook mogelijk om stampbeton zonder wapeningstaal te gebruiken omdat het hiervoor sterk genoeg wordt geacht. Dit kan echter ook als onnodig risico worden gezien.

 

Beton
Er wordt in alle gevallen ook veel gebruikgemaakt van beton voor de fundering. Zoals gezegd wordt het beton op het ijzer gestort om op die manier te zorgen dat er een stevige basis wordt gelegd. Vaak wordt er ook nog gebruikgemaakt van een betonnen plaat over een zo groot mogelijk deel van de oppervlakte, bij voorkeur de gehele oppervlakte. Deze plaat wordt gebruikt om het gewicht van de aanbouw beter over het geheel te verdelen. Ook dit kan afhangen van het soort grond waarop gebouwd wordt. Hoe steviger de grond, hoe gemakkelijker de fundering is aan te leggen in het geheel.

Het funderingsblok is aangebracht bovenop de heipalen die zijn geslagen. Nu is de fundering compleet.

 

Strokenfundering
Wanneer er niet met heipalen wordt gewerkt, dan is de alternatieve methode die gekozen wordt altijd het werken met strokenfundering. Deze wordt toegepast op een harde ondergrond van staal. Daarop worden dan stroken beton aangebracht. Het gaat dan vanzelfsprekend altijd over gewapend beton. Hierop kunnen dan de muren van de aanbouw op een veilige manier worden geplaatst, zonder dat er een risico is voor de aanbouw of de bestaande bouw. Het is in het geval van het toepassen van strokenfundering wel zo dat er goed berekend moet worden hoe breed, diep en hoog de aanbouw wordt, om te zorgen voor optimale fundering aan te leggen.

 

Isolatie en ventilatie/ beluchting onder de vloer
Wat soms vergeten wordt wanneer zelf een fundering wordt aangelegd, is de ruimte voor isolatie en ventilatie of beluchting onder de vloer. Dit is dan ook een stap die wel wordt gezet wanneer de basis voor de aanbouw op professionele wijze wordt gelegd. Isolatie is in veel opzichten een belangrijke factor. Zeker ook met het oog op de mate van duurzaamheid die tegenwoordig zeer belangrijk is. Wanneer een goede fundering wordt aangelegd, dan moet hier dus altijd plaats in zijn voor het aanbrengen van isolatiemateriaal. Zo wordt alles optimaal.Call Now Button